Dodatki mieszkaniowe

Liczba gości:

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 


Aktualności
Drukuj
wtorek, 25 października 2016 10:06

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

Informacje o przetargu:


 • rodzaj postępowania: Postępowanie na podstawie art. 138 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów
 • data ogłoszenia: 25.10.2016
 • termin składania ofert: 02.11.2016 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie , ul.Złota 7 , Sekretariat

Ogłoszenie [ pdf ].

SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 1 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 2 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 3 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 4 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 5 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 6 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 7 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 8 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 9 do SIWZ [ pdf ].

Załącznik nr 10 do SIWZ [ pdf ].

 
Drukuj
wtorek, 04 października 2016 11:15

Projekt konkursowy

PO WER i UE kolor

Od 1 października Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie realizuje projekt konkursowy ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne Polkityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna. Tytuł konkursu Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.
Celem realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 23 miesięcy tj. 01.10.2016-31.08.2018r. W wyniku wdrożenia projektu w MGOPS nastąpi zmian systemu organizacyjnego, rozumiana jako zmiana organizacji pracy socjalnej. Oddzielenie pracy socjalnej od zadań administracyjnych przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do MGOPS ( w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji). W ramach projektu wprowadzone zostaną rozwiązania optymalizującej wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników1). W celu organizacji pracy wyodrębnione zostaną Zespoły i Stanowiska pracy.
4 zespoły :
- Zespół/Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
- Zespół/Stanowisko ds. pracy socjalne
- Zespół/Stanowisko ds. usług
- Zespół/Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją
 
Drukuj
środa, 09 marca 2016 05:55
500+
Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195). Jednostką odpowiedzialną za realizację programu
"Rodzina 500 plus" dla mieszkańców gminy Pińczów będzie Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy osobiście, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub Emp@tia.
Ośrodek Pomocy Społecznej  wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r.
z wyrównaniem od kwietnia 2016 r., bez względu na to, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju, czy do 10 czerwca 2016r.
Więcej…
 
Drukuj
środa, 10 lutego 2016 05:50
Warsztaty Dietetyczne

Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia w Pińczowie, serdecznie zaprasza osoby będące beneficjentami programu pomocy   żywnościowej PO PŻ 2014-2020 na WARSZTATY DIETETYCZNE, które odbędą się w dniu 26.02.2016r. ( piątek) o godz. 11.00 w sali nr 6 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Złota 7 w Pińczowie.
Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie.  Po warsztatach przewidziane są bezpłatne, indywidualne porady dietetyka.
W programie warsztatów przewidziano poczęstunek oraz upominki dla uczestników i beneficjentów PO PŻ.
 
Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 04:54

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów"

 

  KonferencjaW dniu sierpnia 2015 r. godz.14.30 w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pińczowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów".  W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek współpracujących przy projekcje, uczestnicy projektu, oraz  pracownicy MGOPS w Pińczowie.  Konferencję poprowadził Pan Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej…
 
Drukuj
środa, 27 maja 2015 09:10

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

W dniu 26 maja 2015r. W sali Muzeum Regionalnego w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2a uczestnicy Projektu wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny. W czasie zajęć poruszano między innymi kwestie: 

 1. Właściwej oceny zagrożeń i bezpieczeństwa  na miejscu zdarzenia;
 2. Zasady wzywania służb ratowniczych; ocena podstawowych funkcji życiowych;
 3. Prowadzenie resuscytacji BLS u dorosłych i u dzieci;
 4. Zadławienie – postępowanie; pozycja boczna bezpieczna – zastosowanie;
 5. Oparzenia – podział, objawy i postępowanie;
 6. Krwotoki  - podział, objawy i postępowanie;
 7. Złamania, skręcenia, zwichnięcia – podział, objawy i postępowanie;
 8. Urazy głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej – objawy, zagrożenia i zasady postępowania;
 9. Podstawy anatomii i fizjologii układu krwionośnego, oddechowego i nerwowego ze zwróceniem szczególnej uwagi  na postępowanie w stanach zagrożenia życia (zawał serca, padaczka cukrzyca);
Podczas szkolenia zaprezentowano sposoby udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem specjalisty każdy mógł przećwiczyć określone czynności np. wykonać opatrunek medyczny, itp . Na zakończenie Uczestnicy Projektu otrzymali apteczki medyczne. Beneficjentom  zapewniono w czasie zajęć catering.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama